Tjänster

Xymbiotec System tillhandahåller kompetenser inom bland annat Optik, elektroteknik, IT och konstruktion. Nedan visas ett urval av det vi jobbar just nu.

Optik

Vi levererar mycket erfarna och duktiga optiker med kontaktlinsbehörighet

Utveckling

Utveckling av både mjukvara och hårdvara inom inbyggda system, kraftlösningar och dataanalys.

Test och verifiering

Test och verifiering på både system- och komponentnivå.